Репатрак в София

ПЪТНА ПОМОЩ

24/7 / РЕПАТРИРАНЕ / СЕРВИЗ / ГУМИ

Нуждаете се от репатриране на автомобил в София на изгодна цена? Може да се възползвате от всички услуги за репатриране на стари и изоставени автомобили, включително репатрак с лебедка.


Повече информация за услугата репатрак:

Понякога по време на път се нуждаете от спешна техническа помощ от сервизен център. Например, ако поради повреда автомобилът не може да продължи да се движи. В такива случаи трябва да планирате спиране на пътуването и да потърсите пътна помощ София.

Как се извършва услугата с репатрак в София?

Фирмата, извършваща услугата – репатриране разполага с голям избор от специално оборудване и обслужва всички региони на страната. Доставчиците на услуги носят пълна юридическа отговорност за безопасността на превозното средство. Те осигуряват на клиентите задължителна застраховка. В случай на незначителна повреда е възможна пътна помощ на място или консултация от разстояние.

Какво включват услугите:

Пътна помощ е набор от услуги, които ще отстранят проблема, включително транспорт на автомобила, спешни ремонти, зареждане с гориво, премахване на последиците от инцидент, понякога правни или технически съвети.

Пътна помощ е „линейката“ за извозване и е най-често използваната услуга в случай на непреодолима повреда на пътя.

Репатракът е специално превозно средство, оборудвано с кран за товарач или хидравлична лебедка. Механизмът на лебедката е способен да побира товари до 5 тона. Такива машини се използват за товарене и транспортиране на автомобили. Колата се повдига на платформата с помощта на хидравлична или електрическа лебедка, дори ако колелата са заключени.

Частично натоварените специални превозни средства са предназначени за транспорт на автобуси или ремаркета.

Плъзгащите се платформи са оборудвани с подвижни платформи. Това прави възможно преместването на машини със заключени колела с помощта на колички.

Автомобилните превозвачи са двустепенни превозвачи, способни да транспортират няколко превозни средства едновременно.

Хидравличният манипулатор изпълнява функциите на камион и кран. Уредът може да транспортира превозни средства и отпадъци, останали след инцидент. Хидравличният манипулатор превозва автомобили във всякакво състояние.

При извозване на повреденото превозно средство превозвачът трябва да има пълномощно, съставено от собственика на превозното средство. Документът на установения формуляр се попълва на място. Той е валиден за предписания период.

Извикването на пътна помощ често е свързано с произшествие, но има и други случаи, при които се изисква помощ на автомобила:

Невъзможност за влизане в салона (заключена врата или загубен ключ);

Повреда на автомобила;

Транспорт на колата;

Намалена мощност на акумулатора;

Паднал в канавката;

Транспорт до сервиза;

Невъзможност за управление.

Списък на допълнителните услуги:

Диагностика на място;

Стартиране на двигателя;

Ремонт на електрическо оборудване;

Доставка на гориво (зареждане с гориво);

Ремонт или подмяна на гуми;

Деактивиране на алармата.

Как да поръчам репатрак?

За да се обадите на пътна помощ София, свържете се с представител на фирмата, като посочите:

Пълното име на марката и модела на автомобила;

Подробности за произшествието;

Повреда на превозното средство или вид на повредата;

Адрес или дестинация.